Crayfish trap

In Sweden, general elections are held every four years

Crayfish trap

As the crayfish are active at night, the people trying to trap them wait for the sun to set.
Traditionally crayfish fishing starts in early August. The catch is then boiled with dill and used as a main ingredient for one of the biggest Swedish festivities, the crayfish party, at which people gather to eat, drink and be merry. The festivity marks the end of the summer.

Götgatan

Crayfish trap

OFFICE

null

Götgatan 2
5th floor

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

SÖDERMALM

Credits:
Heléne Grynfarb/imagebank.sweden.se

Menu