Playground

A grandmother is helping her grandchild walk. All Swedish parents get 480 days of paid parental leave per child, so most children spend the first year at home with a parent

Playground

Most of the parental leave is taken by mothers, but more fathers are spending time at home with their children. Fathers now claim about 20 percent of all parental leave.

Götgatan

Playground

STORE

null

Götgatan 2

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

SÖDERMALM

Credits:
Martin Svalander/imagebank.sweden.se

Menu